به فروشگاه اینترنتی نیکو الکترونیک خوش آمدید:
سبد خریدنمایش سبد خرید
کارت خالی
راهنماراهنما

Pin Header Connector

 فقط موجود ها
صفحه1 از2
نام قطعه
Package
موجودی
قیمت
جزئیات
عکس محصول
خرید
مشاهده جزئیات
HEADER 1*40-1.27mm
50MM*7
Yes
15000 ریال
پین هدر 40*1 نری SMD ، ارتفاع 7 میلیمتر فاصله پین ها: 1.27 میلیمتر
HEADER 1*40-2mm
80MM*9
Yes
2550 ریال
پین هدر 40*1 نری ریز SMD فاصله پین ها: 2 میلیمتر
HEADER 1*40-M
101MM*12
Yes
13400 ریال
پین هدر 40*1 صاف نری نظامی فاصله پین ها: 2.54 میلیمتر
HEADER 1*40-RA
102MM*11
Yes
2350 ریال
پین هدر 40*1 نری رایت فاصله پین ها: 2.54 میلیمتر
HEADER 1*40-ST
102MM*11
Yes
1400 ریال
پین هدر 40*1 نری صاف فاصله پین ها: 2.54 میلیمتر
HEADER 1*40-ST-19MM
102MM*19
Yes
3500 ریال
پین هدر 40*1 نری صاف ، ارتفاع 19 میلیمتر فاصله پین ها: 2.54 میلیمتر
HEADER 1*40-ST-21MM
102MM*21
Yes
3500 ریال
پین هدر 40*1 نری صاف ، ارتفاع 21 میلیمتر فاصله پین ها: 2.54 میلیمتر
HEADER 1*40-ST-27MM
102MM*27
Yes
6500 ریال
پین هدر 40*1 نری صاف ، ارتفاع 27 میلیمتر فاصله پین ها: 2.54 میلیمتر
HEADER 2*40-1.27mm
50MM*7
Yes
20000 ریال
پین هدر 40*2 نری SMD ، ارتفاع 7 میلیمتر فاصله پین ها: 1.27 میلیمتر
HEADER 2*40-2MM
80MM*12
Yes
4990 ریال
پین هدر 40*2 نری ریز فاصله پین ها: 2 میلیمتر
HEADER 2*40-RA
102MM*11
Yes
4580 ریال
پین هدر 40*2 نری رایت فاصله پین ها: 2.54 میلیمتر
HEADER 2*40-ST
102MM*11
Yes
3000 ریال
پین هدر 40*2 نری صاف فاصله پین ها: 2.54 میلیمتر
HEADER 2*40-ST-19MM
102MM*19
Yes
6500 ریال
پین هدر 40*2 نری صاف ، ارتفاع 19 میلیمتر فاصله پین ها: 2.54 میلیمتر
HEADER 2*40-ST-21MM
102MM*21
Yes
7500 ریال
پین هدر 40*2 نری صاف ، ارتفاع 21 میلیمتر فاصله پین ها: 2.54 میلیمتر
HEADER 2*40-ST-27MM
102MM*27
Yes
8500 ریال
پین هدر 40*2 نری صاف ، ارتفاع 27 میلیمتر فاصله پین ها: 2.54 میلیمتر
PCB 1*40-2MM
81MM*7
Yes
6300 ریال
پین هدر 40*1 مادگی ریز فاصله پین ها: 2 میلیمتر
PCB 1*40-M
101MM*12
Yes
9760 ریال
پین هدر 40*1 صاف مادگی نظامی فاصله پین ها: 2.54 میلیمتر
PCB 1*40-RA
102MM*7
Yes
4350 ریال
پین هدر 40*1 مادگی رایت فاصله پین ها: 2.54 میلیمتر
صفحه1 از2

تماس سریع :

  • تلفن :  32343672-031
  • فکس : 32343672-031
  • ایمیل بخش سفارش داخل : info@nikushop.com
  • ایمیل بخش سفارش خارج : info@nikushop.com
  • آدرس:
  • فروشگاه شماره یک : اصفهان - خیابان طالقانی - ساختمان 110 - طبقه همکف
  • فروشگاه شماره دو : اصفهان - خیابان طالقانی - مقابل بانک ملت- الکترونیک نیکو